huis regels

Deze huisregels zijn samengesteld om te de rechten en plichten van de vraagouder(-s) en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van de opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn, alle wijzigingen die worden doorgevoerd krijgt u bericht.

Voeding:

– Wij eten om +/- 7:00-7:30, +/- 10:00-10:30, +/- 12:15-13:00, +/- 15:30-16:00, +/- 17:30-18:15 is het kind aanwezig tijdens deze tijden eet het kind mee op andere momenten wordt er niet gegeten( uitgezonderd flesvoeding en feestdagen).
– Eten (uitgezonderd flesvoeding en gepureerd eten en allergie) wordt verzorgd door gastouder.
– Flesvoeding dient in een doceertorentje gedaan te worden en de mate van water dienen in het schriftje te staan.
– Bij flesvoeding dient de tijd wanneer de laatste fles is genomen schriftelijk doorgegeven te worden
– Kinderen die na 7:30 worden gebracht dienen ontbeten te hebben.

Brengen /Halen:

– Bijzonderheden moeten aangeven worden via WhatsApp, mail of het schriftje.
– Het kind dient verschoond te zijn voordat het gebracht wordt
– Halen of brengen gebeurt door de ouder(-s) is dit anders geef het tijdig aan.
– Voor brengen of halen van u kind bij Solvilla ambacht wordt er een kwartier in rekening gebracht.
– Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn ,laat dit dan even weten

Hygiëne/ Veiligheid:

– Uit hygiënisch oogpunt dient bij binnenkomst de schoenen van het kind uitgedaan te worden inde gang
– Ouders dienen de hoesjes naast de deur te dragen bij binnenkomst in de woonkamer of schoen uit te doen
– Ieder kind heeft eigen bak waar in ouders en/of kind spullen in kunnen leggen
– Lotiondoekjes en beddengoed verzorgd door gastouder
– Luiers wordt verzorgd door ouder(-s)
– Kinderen worden veilig vervoerd met de bolderkar, buggy, op fiets bij de gastouder, in de auto of zelf lopend.
– Er wordt geen kleding gedragen met lange koortje of uithangende lussen. Ook geen sieraden. Dit kan gevaarlijk zijn ,wilt u dit toch dan is dit op u eigen risico

Uren:
– Voor flexuren telt wie eerst komt, wie eerst maalt
– Bij aanvraag voor een dag moet ook doorgegeven worden welke tijden het kind komt
– De wen-uren voor het kind is 2 uur. Dit is kosteloos nadat het contract tussen de vraagouder(-s) en gastouder is ondertekend.
– Vakanties dienen 1 maand van tevoren aangeven te worden anders worden de uren in rekening gebracht.
– Er is een opzeg termijn van 1 maand
– Ruildagen zijn toegestaan in dien het kan met de maximale bezetting en moet in de zelfde maand en dezelfde hoogte aan uren hebben is het minder betaald u de hoogste uren wel door.
– Ruilendagen dienen direct doorgeven te worden
– Extra opvang is mogelijk als de bezetting dit toestaat
– Later brengen en/of eerder halen mag maar de afgesproken tijd word wel in rekening gebracht.
– Eerder brengen en/of later halen worden bij de uren gerekend.

Ziekte:

– Bij ziekte graag overleggen of kind kan komen
– Indien u kind medicijnen nodig heeft moet u hier apart voor tekenen
– Ingeval van ziekte gastouder hoeft u de uren niet te betalen
– Wordt u kind ziek bij de gastouder zal deze zo snel mogelijk opgehaald moeten worden
– Bij ziekte van kinderen word de gastouder in de eerste week 100% door betaald tweede en derde week 50% vierde week in over met gastouder.

Verjaardagen en Feestdagen:

– Verjaardag en afscheid en geboorte van broertje/zusje mag gevierd worden neem hierover contact met gastouder over wanneer het beste uitkomt
– Kinderen mogen trakteren met hun verjaardag.
– Als een traktatie niet geschikt is voor de kinderen die aanwezig zijn krijgen de kinderen de traktatie mee naar huis
– Verjaardagen papa, mama, broer , zus graag 1 week van te voren aangeven zodat het kind de tijd heeft om iets moois te maken.

Slapen:

– De kinderen slapen op dezelfde kamer, de gastouder heeft genoeg beddengoed en knuffels, u hoeft alleen in dien nodig een speen en eigen slaap knuffel mee te geven.
– Slapen wordt zo veel mogelijk tegelijk met alle kinderen die moeten slapen rond dezelfde tijden, anders afwijkend van de rest. Zo dat alle kinderen aan hun rust kunnen komen.

Kleding / Spullen:

– Aangezien we graag spelen en knutselen kan de kleding vies worden of kapot gaan dus niet de beste kleding aangeven
– Indien u spullen van thuis meegeeft mogen andere kinderen hier ook mee spelen
– De spullen die meegegeven worden mogen geen gevaar opleveren voor kleine kinderen ,ook zijn wapens niet toegestaan, bij twijfel overleg met de gastouder.
– de gastouder niet aansprakelijk voor beschadiging , diefstal of kwijtraken van het meegenomen goed.

Beeldmateriaal:

– Er worden foto’s gemaakt van de kinderen , u geeft als u de huisregels ondertekend toestemming, deze foto’s worden alleen gedeeld met de gastouder en de ouder(-s) van het kind/de kinderen die op de foto staan. Deze foto’s mogen dus niet gedeeld worden met een derde partij.
– Als de gastouder/ouder(-s) de foto wil plaatsen op een sociale media of website word hier toestemming voor gevraagd.

Thema’s:

– Er zijn thema’s en deze veranderen maandelijks u kind mag spullen /boekjes meenemen die te maken hebben met het thema
– Welk thema we mee gaan beginnen krijgt u te horen via de mail
– Er wordt tv gekeken na de hand van het thema dit gebeurt in beperkte mate hoeveel en wat er gekeken wordt hangt van de leeftijden en karakter van de kinderen af.

Wijzigingen:

– Wijzigingen dienen via WhatsApp of mail doorgegeven te worden

Overige:

-Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk regelement, worden door de gastouder per situatie beoordeeld.